Haberler

YTÜ’den GOSB Teknopark Genel Müdürüne Teşekkür Plaketi

YTÜ’den GOSB Teknopark Genel Müdürüne Teşekkür Plaketi

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergün Alver ve Kurumsal İletişim Uzmanı Ceylan Demir, YTÜ 2023 Akademik Yükseltme Sertifikası Takdim Töreni ve İİBF Akademik Genel Kurulu’na katıldı. GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci’ye 2023 yılında Profesörlüğe yükseldiği gerekçesiyle, YTÜ 2023 Akademik Yükseltme Sertifikası ve Dekan Yardımcılığı süresince göstermiş olduğu özverili çalışmaları dolayısıyla plaket takdim edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sonsuz bir üniversite olacağını vurgulayan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Türkiye ve dünyanın her yerinde varız. Her yerde YTÜ mezunları ile karşılaşıyoruz. İşini doğru düzgün yapan, kimseden alkış beklemeyen, muazzam bir mezunumuz var. Türkiye’nin ileriye gitmesini sağlayan bir topluluk. Özellikle doktora öğrenci sayımız artıyor. Kendisini Ar-Ge üniversitesi olarak tanımlıyor. Hedefimiz daha fazla doktora öğrencisi. Bu kadar başarılı doktora ve Ar-Ge çalışması olan başka bir üniversite yok. Doğru yaptığımız işlere sahip çıkın. Uluslararası arenada önemli işlere imza atacağız” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliği merkez misyonu haline getirmiş bir üniversiteyiz”

YTÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl nedeniyle 2023 yılı bizim için çok önemli. Akademik Genel Kurulumuzu Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştiriyor olmak bizim için büyük öneme sahip. Akademik Genel Kurulumuzu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 100.yılında gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin harcına kanlarını, alın terini ve zihinsel emeklerini döken tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Atatürk 1923’te öğretim üyelerine gönderdiği mesajda, şu sözlerle bizleri de o kahramanlar arasında gördüğünü söylemiştir. Bilim milli istiklal ile eş olduğu cihet ile işgal buyurmakta olduğunuz öğretim kürsülerinde memleketin siz bilim insanları dahil hiç şüphesiz aynı savaşın kahramanlarısınız. Atatürk’ün bilimi milli bağımsızlık ile eş değer gören bağımsızlığımızı ancak bilim alanındaki başarılarımız ile kazanıp koruyabileceğimizi vurgulayan bu ufku üstelendiğimiz görevlere özel bir misyon yüklemektedir. Küresel adaletsizliklerin ve çifte standartların en somut ve en kanlı biçimde karşımıza dikildiği günümüz dünyasında bu sorumluluğun önemi daha da artmaktadır. Bu çerçeve de yakın tarihin en büyük çocuk katliamına sahne olan Gazze’de İsrail’in işlediği soykırıma varan savaş suçlarını lanetliyorum. Sürdürülebilirliği merkez misyonu haline getirmiş bir üniversiteyiz. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 16. Barış, adalet ve sürdürülebilir kurumlara erişim içermektedir” ifadelerini kullandı.

“Bilginin ticarileşmesiyle ülkemizin kalkınmasına aracılık etme bilinciyle hareket ediyoruz”

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde imza attığı başarılarına GOSB Teknopark A.Ş.’de devam edeceğini belirten Prof. Dr. Murat Çemberci, “Amacımız, firma/proje sahiplerinin mezun olduktan sonra iş ağı içerisinde kendisine yer bulabildiği ve ülke ekonomisine katkıda bulunabildiği başarılı işletmeler yetiştiren bir yapı kurmak. Kuluçka merkezimizde; Ar-Ge niteliği yüksek, kolay pazarlanabilen, kaliteli insan kaynağına sahip ve kuluçkada sinerji oluşturma potansiyeli olan firma/projeleri kabul ediyoruz. Bu kapsamda gerek misyonumuz gerek ev sahipliği yaptığımız şirketler gerekse bulunduğumuz konum itibarıyla; sanayi-sanayi, üniversite-sanayi iş birliklerinin kurularak şirketlerin teknoloji transfer kapasitelerinin artırılması, nitelikli istihdamın sağlanması ve bilginin ticarileşmesiyle ülkemizin kalkınmasına aracılık etme bilinciyle hareket ediyoruz. Akademik bilginin sanayi kuruluşlarına entegre edilmesini oldukça kritik buluyoruz. Bu çalışmalar akademik bilgi birikimiyle üretim yapan bir akademisyenin geliştirdiği çalışmanın uygun bir sanayi kuruluşu tarafından desteklenmesini sağlıyor. Böylece o akademisyen, projesine ülke içinden destek buluyor ve daha fazla geliştirmeye odaklanıyor. Sanayi kuruluşu ise teknolojiyi ihraç etmek ya da çok çok yüksek fiyatlara mal etmek yerine kendi ülkesinin teknolojisine ve ekonomisine yatırım yapıyor. Teknoparkımızı iş birliği anlamında bölgedeki tüm üniversitelere açtık” dedi.