GOSB TEKNOPARK SSS

GOSB Teknopark’a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/şirketler başvurabilir.

Başvuru ücretleri hakkında Yönetim ofisimizden bilgi alınabilir. 0 262 678 88 00 nolu telefondan yönetim ofisine ulaşabilirsiniz.

Başvurular yönetici şirket tarafından ön değerlendirmeye alınır. Başvuru sahibinin nitelikleri ile bölgede yürütmek isteği işlerin, Kanun, Yönetmelik ve Bölge kuruluş amaçlarına uygun olup olmadığı incelenir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular için sektörlerine göre Proje Değerlendirme Komisyonu kurulur. Yönetici Şirketin belirlediği bir günde Proje Değerlendirme Komisyonu başvuru sahipleri ile bir araya gelip görüşmeler yapar ve sunulan projeleri inceler. Görüşmelerin ardından Proje Değerlendirme Komisyonu başvurular hakkındaki görüşlerini Yönetici Şirkete iletir. Yönetici Şirket Komisyonun görüşlerini de dikkate alarak Başvuru hakkında nihai kararı verir. Kabul edilen başvuru sahibi sözleşme için davet edilir.

GOSB Teknopark içerisinde, Yazılım, Elektronik, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Mühendislik/Mimarlık Faaliyetleri, Medya ve İletişim, Enerji, Sağlık, İmalat Sanayi, Savunma Sanayi, Otomotiv, Kimya, Hayvancılık, İlaç, Ulaştırma ve Lojistik, Siber Güvenlik ve Demir ve Demir Dışı Metaller firmaları yer almaktadır.

Firmalar teknopark içerisinde yer alsın veya almasın tüm Ar-Ge yöneticileri, firmalarımız için düzenlemiş olduğumuz etkinliklere katılarak iş birliklerini artırabilirler.

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2028 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez, firmalar heyeti ancak değerlendirme toplantısında öğrenirler.