GOSB TEKNOPARK

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ve Tefen Endüstri Parkları’nın iş birliği ile 2005 yılında faaliyete geçen GOSB Teknopark A.Ş. inovasyona ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik etmek üzere şirketlere yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunuyor. Ana faaliyet alanı teknoloji ve teknopark işletimi olan Tefen Endüstri Parkları, Şubat 2022’de hisselerini Gebze Organize Bölgesi’ne devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. GOSB Teknopark, bölgenin sahip olduğu üst seviye alt yapı ve sosyal imkânlardan faydalanmaktadır. GOSB içinde yer alması nedeniyle bünyedeki tüm firmalar, bölge sanayicileriyle yakın ilişkiler kurma ve ortak projeler yapma şansına sahiptir.

GOSB Teknopark, Yazılım, Mühendislik, Elektronik, Enerji, Savunma Sanayi, Polimer, Otomotiv, Kimya, Sağlık ve Geri Dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren teknoloji girişimcilerine ev sahipliği yapıyor.

MİSYONUMUZ

Amacımız, sanayi ve üniversite iş birliğini ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojileri benimsemeleri için elverişli ortam yaratmaktır.

VİZYONUMUZ

Ar-Ge ve İnovasyon öncelikli olmak üzere bölgeyi, ülkemiz ve dünyanın önde gelen araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçi merkezlerinden biri haline dönüştürerek, ülkemizin Ar-Ge potansiyeli ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.

HEDEFLERİMİZ

 • GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK

      Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretme yeteneğine katkı sağlamak.

       Ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunmak.

 • GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK

      Genç girişimcileri destekleyerek, onlara gelişme ve büyüme ortamını sağlamak.

      Akademik ve bilimsel çalışmaların yüksek teknolojik ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlamak.

 • İHRACAT POTANSİYELİNİ DESTEKLEMEK

        Ülkemizin katma değeri yüksek ihracat potansiyelini destekleyerek artırmak.

       Hedeflenen odak teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmaların girişimcilik kabiliyetlerini ve büyümelerini teşvik etmek.

 • YABANCI SERMAYE GİRİŞİNİ ARTIRMAK

       Ülkeye yabancı sermaye girişini ve Türkiye’ye gelecek beyin göçünü artırmak.

 • İSTİHDAMA FIRSAT YARATMAK

       Kalifiye iş gücüne sahip istihdamın sağlanması için fırsatlar yaratmak.

 • DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

       İhracata potansiyelini artıracak olanakları sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak.

DEĞERLERİMİZ

 • Akılcı
 • Etik
 • Bilimsel
 • Şeffaf
 • Yenilikçi
 • Hizmet Odaklı
 • Sinerji Yaratan
 • İş Birlikçi