Haberler

GOSB Teknopark 12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısında

GOSB Teknopark 12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısında

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergün Alver, TTO Yöneticisi Ali İhsan Coşkun, Portal Muafiyet Uzmanı Tuğba Yılgın ve Kurumsal İletişim Uzmanı Ceylan Demir, Balıkesir Teknokent ev sahipliğinde gerçekleşen 12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısına katıldı.

23-24 Aralık tarihleri arasında Balıkesir’de gerçekleşen koordinasyon toplantısının ilk gününde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygulamaları kapsamında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Sunumların ardından yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilerek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Ebru Mine Çarhoğlu ile bir araya gelerek merak edilen konular hakkında görüşmeler sağladı.

Etkinliğin ikinci gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temsilcilerinin soru ve görüşlerini alarak istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesini sağlayan platform

Balıkesir Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda TGB’ler arasında iş birliğinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi için atılacak adımların önemli olduğunu belirten GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “TGB toplantılarının temel amacı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Temsilcileri ile işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır” dedi.