Haberler

Yıldızlı Akademisyenlerden GOSB Teknopark A.Ş.’ye Ziyaret

Yıldızlı Akademisyenlerden GOSB Teknopark A.Ş.’ye Ziyaret

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, YTÜ İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emel Esen, İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol ve Digital Group Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehtap Battal, GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci’yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, teknopark ekosistemindeki güncel faaliyetler hakkında istişare yapıldı, üniversite ve sanayi iş birliği geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

GOSB Teknopark A.Ş. firmaları Robsen Robot ve Innprosen Otomasyon’u ziyaret eden akademisyenler, firmaların yapmış olduğu çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Firma ziyaretleri sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

“Üniversite sanayi iş birliği kapsamında proje, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine ağırlık vereceğiz”

Türkiye ve dünyada katma değeri yüksek projelere imza atmak isteyenlerin yegâne adresi GOSB Teknopark A.Ş. olacaktır diyen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “GOSB Teknopark A.Ş. de Türkiye’nin ilk OSB teknoparkı olarak örnek teşkil etmiştir. Kurulduğu günden itibaren GOSB Teknopark A.Ş. bünyesinde yapılan çalışmalar, günümüzde yerini dijital dönüşümün gerektirdiği çalışmalara bırakmıştır. Uluslararası literatürde Teknoloji Yönetimi, İnovasyon Yönetimi ve Ar-Ge Yönetimi alanındaki çalışmalar bize göstermektedir ki gelecek yıllardaki rekabet, dijital dönüşümünü başarı ile sağlamış firmalar arasında olacaktır. Türkiye ihracatının önemli bir kısmını karşılayan GOSB firmaları ile teknoparkımızın kurucu ortakları olan üniversiteler ve bizzat benim geldiğim Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de desteğini alarak üniversite sanayi iş birliği kapsamında proje, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. GOSB Teknopark A.Ş. bundan sonra bünyesinde barındırdığı Ar-Ge ve kuluçka firmalarına gereken altyapı, danışmanlık, proje geliştirme konularında hizmet vermesinin yanında bölgedeki diğer Ar-Ge merkezleri içinde teknolojik ve bilimsel bilgi yaratacak bir hüviyete kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sanayi ve üniversite iş birliği altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir”

Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişim hedefleri doğrultusunda, Ar-Ge ve inovasyon sistemlerinin anahtar rol oynamakta olduğunu belirten Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin, “Dünya Ar-Ge yarışına baktığımızda Ar-Ge’ye yatırım yapmayan ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak gelişim gösteremediğini görmekteyiz. Ar-Ge’ye ve inovasyona yapılan yatırım sadece milli geliri değil, kişi başına düşen gelir seviyemizi de artırmayı sağlayacak yapı taşlarıdır. Bir diğer önemli faktör de Ar-Ge çalışan sayısının artırılmasıdır. Nitelikli ve uzmanlık bilgisine sahip Ar-Ge personeli Ar-Ge’ye yapılan yatırımların ve ayırılan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynar. Türkiye’de kamuda çalışan Ar-Ge personeli sayısının özel sektör ve üniversitede çalışan Ar-Ge personelinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu tablonun değişmesi için kamu Ar-Ge çalışanı sayısının artırılması ve sanayi ve üniversite iş birliği altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bugün GOSB Teknopark A.Ş. bünyesinde bulunan firmalar Ar-Ge çalışmaları ile dünyaya örnek olacak nitelikte” dedi.