Haberler

GOSB Teknopark’tan OSB ve Sanayiciyi Buluşturan Çalıştay

GOSB Teknopark’tan OSB ve Sanayiciyi Buluşturan Çalıştay

GOSB Teknopark, çalıştaylar serisinin ikincisinde OSB ve Sanayici Yönetişimi: Geleceğe Birlikte Yolculuk konusunu ele aldı. Çalıştayın temel hedefi, ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin ekonomik yapılarının gelişmesinde önemli görevler üstelenen OSB yönetimlerinin firmalar arasında yönetişimi ne kadar sağladığını tespit etmek.

GOSB Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen çalıştaya, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyenleri, OSB Bölge Müdürleri, sektör temsilcileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin’in üstlendiği ve 2 oturumdan oluşan çalıştayda, OSB yönetimleri ve firma etkileşimleri, OSB yönetimine düşen görev ve sorumluluklar ele alındı.

“Türkiye’de teknopark sayısı artmalı”

OSB ve Sanayici Yönetişimi: Geleceğe Birlikte Yolculuk Çalıştayı’nda konuşma yapan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Sanayi bölgelerinin, teknoloji ve yazılım alanında dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye’yi daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, “Bu tür çalışmalar sanayimiz için çok önemli. Türkiye’de teknopark sayısının artması gerektiğine inananlardanım. Geleceğimizi oluşturan sanayicilerimizin ikinci nesil ve kuşaklarına aktarılması için bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Sanayi bölgeleri, kendine göre vizyonu olan, uluslararası arenada rekabet etmek zorunda olan bölgelerdir. Hem teknoloji hem bilgi hem de tecrübenizi ortaya koyarak bu tür çalışmalar ile sanayicimizin önünü açabiliriz. Devletimize bu anlamda çok iş düşüyor. Bizler elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“OSB’lerin öneminin daha da artacağı bir döneme girmekteyiz”

Organize sanayi bölgeleri sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş ekonomiler açısından da çok önemli olduğunu dile getiren GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, “Özellikle gelişmekte olan ve geri kalmış ekonomilerin yetersiz oldukları konuların başında düzenli ekonomik yapıların oluşturulması için organize olmuş bölge yapılarının ve yeterli parasal imkanlarının olmadığı görülmektedir. Organize sanayi bölgeleri belirli düzen içerisinde aynı sektör işletmelerinin ve farklı sektörden işletmelerin de bir araya geldiği yerlerdir. İşletmeler açısından bakıldığı zaman organize sanayi bölgeleri hem rekabet oluşturma hem de sinerji oluşturma açısından oldukça uygun alanlardır. Ülkemizde sanayi yatırımları için ihtiyaç duyulan elverişli yerel ortamların hazırlanmasında OSB’lerin öneminin daha da artacağı bir döneme girilmektedir. OSB ve Sanayici Yönetişimi: Geleceğe Birlikte Yolculuk Çalıştayı’nda ele aldığımız konulardan biri de OSB yönetiminin her anlamda görev ve sorumluluklarının ne olduğu ve ne kadar yerine getirdiklerini hem sektör temsilcileri hem iş insanları hem de akademisyenlerle değerlendirerek rapor hazırlayacağız. Çalıştayın tüm Türkiye’de yankı uyandıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“OSB’ler firmalar arasında kolektif motivasyonun ve karşılıklı güvenin tesis edildiği yerlerdir”

OSB ve Sanayici Yönetişimi: Geleceğe Birlikte Yolculuk Çalıştayı’nın sanayi-kamu-üniversite iş birliği açısından büyük önem taşıdığının altını çizen GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Organize sanayi bölgeleri düzenli çevre politikası oluşturulması ve güçlü sanayileşme politikalarının hayata geçirilmesi açısından önem arz eden yerlerdir. Organize sanayi bölgeleri firmalar arasında kolektif motivasyonun ve karşılıklı güvenin tesis edildiği yerlerdir. OSB’ler üretimde kalitenin artmasına yardımcı olduğu gibi kullanılan malzemelerde etkinliğin artırılmasını sağlamaktadır. OSB’ler kurulmuş oldukları bölgelerin sadece ekonomik yapılarına olumlu katkı sunmazlar. Aynı zamanda sosyal yapının da gelişmesine katkı sunarlar. OSB’lerde istihdamın artırılması ve tamamlayıcı mesleki eğitimlerin daha düzenli bir biçimde yapılmasına imkan oluşmaktadır. GOSB Teknopark olarak bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile sanayi bölgesinde ve bünyemizde bulunan firmaları bir araya getirerek iş birliklerini artırmayı hedeflemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar sadece bölgemizi ilgilendiren sorunlar değil tüm Türkiye’yi ilgilendiren sorunlar. Çalıştay sonunda katılımcılarımızın sunmuş olduğu fikirler ve öneriler rapor haline getirilerek tüm paydaşlarımız ile paylaşılacaktır” dedi.