Haberler

GOSB Teknopark A.Ş. “KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme” Toplantısı gerçekleştirdi

GOSB Teknopark A.Ş. “KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme” Toplantısı gerçekleştirdi

GOSB Teknopark A.Ş, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması ve çevre dostu üretim süreçlerinin benimsenmesini amaçlayan Yeşil Sanayi kapsamında firmaları bilgilendirmek amacıyla “KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme” Toplantısı gerçekleştirdi.

Kocaeli KOSGEB Batı Bölge Müdürü Hakan Demirci’nin sunumuyla gerçekleşen toplantıda, KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı başvuruları hakkında katılımcılara bilgi verildi. KOSGEB tarafından yönetilecek olan destek programı, Türk sanayi KOBİ’lerinin enerji ve kaynak verimliliğini artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. 

“Proje 3 bileşenden oluşuyor”

Yeşil sanayi Destek Programının çevresel sürdürülebilir ilkesine dayandığını vurgulayan Kocaeli KOSGEB Batı Bölge Müdürü Hakan Demirci, “Projede öngörülen süre beş yıl olup proje üç bileşenden oluşmaktadır.  Birinci bileşen KOSGEB, ikinci bileşen TÜBİTAK, üçüncü bileşen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Birinci bileşende KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik 250 milyon ABD doları kredi kullandırılacaktır. Söz konusu kredi ile yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve benzeri tematik alanlarda sanayi işletmeleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir.  Projenin ikinci bileşeni TÜBİTAK tarafından yürütülecek olup proje bütçesi 175 milyon ABD dolarıdır.  Proje kapsamında hibe ve geri ödenebilir finansman sağlanacaktır. Bu bileşen kapsamında firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek mentorluk faaliyetleri ve firmaların ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.  Projenin üçüncü bileşeni ve genel yönetimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Üçüncü bileşen olan teknik destek bileşeni altında 25 milyon ABD doları bütçe ile aşağıda öngörülen faaliyetler yürütülecektir” dedi.

“Firmalar yeşil sanayiye teşvik edilmeli”

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ise yaptığı konuşmada, klasik üretim yöntemleri ile ilerleyen sanayilerin yeşil sanayi olmaları için izlemeleri gereken yolun yeşil dönüşüm olduğunu belirterek, sanayi yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşların ve kamu kuruluşlarının üretimleri yeşil dönüşüme yönlendirmelerinin ve teşvik etmelerinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.