Politikalarımız

Politika Beyanı

"GOSB Teknopark A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa uygun olarak kurulmuştur. Ana görevi, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) odaklı faaliyetlere uygun bir eko sistem oluşturmaktır. GOSB Teknopark A.Ş. ülkemize stratejik ekonomik yarar sağlayacak Ar-Ge birimlerinin oluşturulması amacıyla gerekli fiziki alt yapıların inşa edilmesi, inşa etmek isteyenlere gerekli hizmetlerin sunulması, teknoparkın yerel ve ulusal sanayi ile entegrasyonu, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar sağlayan her türlü oluşum ve etkinliklerin düzenli bir şekilde sürdürülmesi çalışmalarını yürütür. GOSB Teknopark A.Ş. tüm etkileşen taraflarına, beklentilerin üzerinde, yasal, kamusal ve teknik düzenlemelere, iş mükemmelliği, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun kaliteli hizmetler sunar. GOSB Teknopark A.Ş. ile etkileşen her birey için güvenli çalışma ortamı, yeşil ve temiz bir çevreyi taahhüt eder."

Kalite Politikası

GOSB Teknopark A.Ş.

Tüm uygulanabilir yasal ve kamusal düzenlemelere, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliği ilkelerine eksiksiz olarak uyar, Entegre Yönetim Sistemi gereklerine göre yapılanır, süreçleri sürekli iyileştirme mantığı ile yönetir, Yerleşkede meydana gelebilecek her türlü tehlike ve risk unsurlarını belirler, değerlendirir ve yönetir, Müşteri istek ve beklentilerine uygun hizmetlerin sunulması için gerekli tüm kaynakları tahsis eder, Saydamlık, tarafsızlık ve değer katma ilkeleri ile kiracıların her türlü endüstriyel ve kişisel haklarını korur.

Çevre & İSG Politikası

Kalite, Çevre ve İSG politikalarını her yıl en az bir defa Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında değerlendirir, gerekli görülmesi halinde güncelleyerek etkin kılar, Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve işbirliği yaptığı firmaların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bireysel sorumluluklarının farkında olmaları için eğitimler verir, Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre ve iş sağlığı ve güvenliği tecrübelerini paylaşır, Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyar ve etkinliğini sürekli iyileştirir, Faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirir, Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı ön planda tutar, Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı hedefler, Yürürlükteki tüm mevzuat, standart ve düzenlemelere uyar, Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlar ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele alır, Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanır, Uygulamalarında paydaşlarına karşı şeffaftır, Çalışanlarındaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001 standartları gereklerini tüm çalışanlarının katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Copyright © 2020 GOSB Teknopark A.Ş. All rights reserved. Powered by Codify