BAŞVURU SÜRECİ

PROJE TANITIM

Girişimcilerle ön görüşme yapılarak projeleri hakkında bilgi alınır.

UYGUNLUK

TGB Kanunu ve Teknopark kabul kriterlerine uygunluk değerlendirilir.

FORM ALIMI

Aranan koşulların sağlanması halinde girişimciden form alınır.

DEĞERLENDİRME

Girişimci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmeye tabi tutulur.

Ayrıca 49 yıllığına arsa kiralayıp, yatırım indirimlerinden yararlanmak isteyen firmaların kendi binalarını inşa etme olanağı da mevcut. Her türlü alt yapısı hazır olan bu arsalarda girişimciler tüm Teknopark muafiyetlerinden yararlanabilirler.

TEŞVİKLER

4691 No'lu TGB Kanunuyla faaliyet gösteren firmalar yaptıkları çalışmalarda vergi muafiyeti avantajından faydalanır. Teşviklerin amacı; ileri teknoloji üreten ve kullanan, ülke ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan, ihracatçıyla dünya piyasalarında yüksek rekabet gücünü artıran projelerin devlet tarafından desteklenmesidir.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ

Bölgede üretilen veya geliştirilen yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilecek kazanç, 31.12.2028 tarihine kadar Gelirler ve Kurumlar Vergisi'nden muaftır.

STOPAJ

Bölgede çalışacak araştırmacı, yazılımcı,
AR-GE personelinin maaşları üzerinden 31.12.2028 tarihine kadar stopaj bedeli ödenmeyecek.

K.D.V. MUAFİYETİ

Bölgede faaliyet gösterecek girişimcilerin, bölgede üretecekleri yazılım ve ürünleri 31.12.2023 tarihine kadar Katma Değer Vergisi'nden muaftır.

NİTELİKLİ YAŞAM ALANI

GOSB Teknopark araştırma ve teknoloji geliştirme, yazılım üretme projelerinin temel faaliyetler olduğu, araştırmacıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri, yüksek nitelikli bir yaşam alanı sunmayı planlanmıştır. Bu amaçla, sosyal yaşamın zenginleştirilmesi de temel önceliklerinden biridir. GOSB Teknopark?ta yazılım ofislerinin bulunduğu High-Tech binası, prototip üretimine yönelik yapılan Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü üretim binaları, yazılım ofisleri ve Ar-Ge üretim birimlerini barındıran hibrit binaları bulunmaktadır. Kapalı ve açık ofislerden oluşan kuluçka merkezi ile girişimcilere ofis alanı sağlanmakta, aynı zamanda işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri için destek verilmektedir