GOSB Teknopark İşletme Yönergesi - 01.08.2022

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında Mevzuat

06.07.2001 - 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu06.01.2001

19.06.2002 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği19.06.2002

KDV Genel Uygulama Tebliği (3065 sayılı Kanunun geçici 20/1 inci maddesi)03.07.2009

12.03.2011 - 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun12.03.2011

31.12.2012 Tarih ve 28514 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği31.12.2012

12.03.2014 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği12.03.2014

16.02.2016 - 6676 sayılı Ar-Ge Reform Paketi16.02.2016

10.08.2016 - Teknopark Ar-Ge Reform Paketi Uygulama Yönetmeliği10.08.2016

22.02.2018 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik22.02.2018

4691 Sayılı Kanun ve 5746 Sayılı Kanun Karşılaştırılması23.07.2018

Ar-Ge Faaliyetleri Hakkında Mevzuat

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun28.02.2008

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar10.08.2016

Yabancı Personel İstihdamı Hakkında Mevzuat

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun27.02.2003

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği29.08.2003

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik28.04.2011

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu04.04.2013

Copyright © 2022 GOSB Teknopark A.Ş. All rights reserved.