GOSB TEKNOPARK BİLGİ FORMU

Firma Bilgileri


1 - Yönetici / Genel Müdür / Ortaklar*


2 - GOSB Teknopark'a Başvuru Projeniz*


3 - AR-GE Çalışmalarınız*

(Son üç yılda yürüttüğünüz AR-GE ve ürün geliştirme projelerine ilişkin aşağıdaki bilgileri veriniz)

4 - AR-GE İşbirlikleriniz

(AR-GE projelerinize ilişkin işbirlikleri veya ortaklıklar yapıyorsanız bu hususlarda bilgi veriniz)

5 - İhracat/ İthalat


6 - Mali Bilgiler (Son 3 yıl)


7 - GOSB Teknopark’ta Yer Alacak Toplam Personel Sayısı*


Doktoralı Personel

Yüksek Öğrenimli Teknik Personel

Yüksek Öğrenimli Diğer Personel

İdari ve Destek Personeli

Teknisyen

Diğer (vasıfsız işçi)

Diğer (vasıflı işçi)

8 - Alınmış veya Bekleme sürecinde FSMH


Patent

Faydalı Model

Endüstriyel Tasarım

Telif

Marka Tescil

9 - Yer Talebiniz*


GOSB Teknopark’ta Yer Alması Düşünülen Toplam Personel Sayısı

GOSB Teknopark’ta Yer Alması Planlanan AR-GE Personel Sayısı

10 - İşbirliği için potansiyel en önemli üç GOSB firmasının ismini yazınız*


11 - (Varsa) Kuruluşunuzun Aldığı Yatırımlar


12 - (Varsa) Kuruluşunuzun Eğitim Programı


13 - (Varsa) Aldığı Ödüller


14 - Niçin GOSB Teknopark*


Copyright © 2020 GOSB Teknopark A.Ş. All rights reserved. Powered by Codify