GOSB TEKNOPARK BAŞVURU FORMU (GOSB Teknopark Application Form)

Firma Bilgileri (Company Information)


1 - Yönetici / Genel Müdür / Ortaklar (Manager/ General Manager / Shareholders)*


2 - GOSB Teknopark'a Başvuru Projeniz (Application Project)*


3 - AR-GE Çalışmalarınız (R&D Activities)*

(Son üç yılda yürüttüğünüz AR-GE ve ürün geliştirme projelerine ilişkin aşağıdaki bilgileri veriniz) (Please provide the following information about the R&D and product development projects you have carried out in the last three years)

4 - AR-GE İşbirlikleriniz (R&D Collaborations)

(AR-GE projelerinize ilişkin işbirlikleri veya ortaklıklar yapıyorsanız bu hususlarda bilgi veriniz) (Please provide information on the following issues if any collaboration on your R&D projects)

5 - İhracat/ İthalat (Export/Import)


6 - Mali Bilgiler (Son 3 yıl) (Financials (Last 3 years)


7 - GOSB Teknopark?ta Yer Alacak Toplam Personel Sayısı (Total Number of Personnel in GOSB Technopark)*


Doktoralı Personel (PhD Personnel)

Yüksek Öğrenimli Teknik Personel (University Technical Degree Personnel)

Yüksek Öğrenimli Diğer Personel (University Non-Technical Degree Personnel)

İdari ve Destek Personeli (Managerial and Support Personnel)

TEKNİSYEN (Technician)

Diğer - vasıfsız işçi (Other - unqualified blue collar personnel)

Diğer - vasıflı işçi (Other - qualified blue collar personnel)

8 - Alınmış veya Bekleme sürecinde FSMH (Received or Pending IP)


Patent (Patent)

Faydalı Model (Utility Model)

Endüstriyel Tasarım (Industrial design)

Telif (Copyright)

Marka Tescil (Trademark)

9 - Yer Talebiniz (Space Request)*


GOSB Teknopark?ta Yer Alması Düşünülen Toplam Personel Sayısı (Total Number of Personnel Considered to Take Place in GOSB Technopark)

GOSB Teknopark?ta Yer Alması Planlanan AR-GE Personel Sayısı (Total Number of R&D Personnel Considered to Take Place in GOSB Technopark)

10 - İşbirliği için potansiyel en önemli üç GOSB firmasının ismini yazınız (Name the three most important GOSB companies with potential for cooperation)*


11 - Varsa Kuruluşunuzun Aldığı Yatırımlar (Investments Received by Your Organization - if any)


12 - Varsa Kuruluşunuzun Eğitim Programı (Your Organization's Training Program - if any)


13 - Varsa Aldığı Ödüller (Awards - if any)


14 - Niçin GOSB Teknopark? (Why GOSB Technopark?)*


Copyright © 2022 GOSB Teknopark A.Ş. All rights reserved.