• Kalite yönetimi sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sürekli geliştirilmesi ve belgelendirilmesi,
  • Tüm süreçlerde, GOSB Teknopark firmalarının ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
  • İş süreçlerimizin firma içerisinde sürekli gözden geçirilerek, çözümlerimizdeki toplam kaliteyi arttırıcı aksiyonların belirlenmesi,
  • Varlıkların sürekli geliştirilerek tüm iş süreçlerindeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Güncel teknolojileri takip ederek bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
  • Yenilikçi ve yaratıcı firma zekâsını dinamik tutabilmeye odaklı artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi, yönünde faaliyetlerimizi Çevre ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, hizmet verdiğimiz sektörlerde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Genel Müdür
A.Emre AKSAN

Kalite Sertifikası